14 aug ’18

De inclusie is voltooid!

Vandaag is de laatste patiënt in de LOGICA trial geïncludeerd. Hiermee is het beoogde te includeren aantal patiënten gehaald. De komende tijd zullen van reeds geïncludeerde patënten nog wel LOGICA operaties plaatsvinden.