Laparoscopisch versus open maagresectie voor maagkanker (LOGICA-trial)

LOGICA transparent

Achtergrond
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 2000 patiënten de diagnose maagkanker gesteld. Maagkanker is een aandoening waarvoor een operatie uitgevoerd moet worden om genezing te bereiken. Tijdens deze operatie wordt (een deel van) de maag en lymfklieren verwijderd. De wereldwijde standaard operatiemethode die ook vermeldt staat in de Nederlandse richtlijn is de ‘open’ methode. Hierbij wordt een snede in de buik gemaakt om (een deel van) de maag en lymfeklieren te verwijderen. Een alternatieve methode is de zogeheten ‘kijkoperatie’. Hierbij wordt er door middel van 5 kleine sneetjes toegang tot de buikholte verkregen. Met behulp van een camera en slanke instrumenten worden de maag en omgevende lymfklieren verwijderd. Uit Aziatische studies blijkt dat het herstel na een kijkoperatie sneller is dan na een open operatie, wat voor patiënten een groot voordeel is. Deze Aziatische patiënten verschillen echter van Westerse patiënten, omdat maagkanker daar in een eerder stadium en op jongere leeftijd wordt ontdekt. De voordelen van de kijkoperatie zijn daardoor niet voldoende bewezen voor Europese patiënten. In deze Westerse studie wordt het herstel van patiënten die geopereerd worden met de traditionele open methode of met de kijkoperatie onderzocht.

Doel
Het doel van de studie is het evalueren van de voordelen, risico’s en kosteneffectiviteit van een kijkoperatie ten opzichte van open operatie in de behandeling van maagkanker in een Nederlandse populatie.

Methoden
Patienten met een minimale leeftijd van 18 jaar, met bewezen operabel (cT1-4a, N0-3b, M0) maagkanker en met een goede lichamelijk conditie voorafgaand aan de operatie komen in aanmerking voor deze studie. Patiënten die zwanger zijn of een maagoperatie in de voorgeschiedenis hebben worden geëxcludeerd. Nadat toestemming is verkregen worden deelnemende patiënten in één van de 8 deelnemende centra via loting onderverdeeld in de twee studiegroepen: kijkoperatie of open operatie. Afgezien van deze operatietechniek is de behandeling van alle patiënten gelijk en volgens Nederlandse richtlijnen. Na de behandeling hebben alle patiënten reguliere controlemomenten na 6 weken, 6, 12, 24, 36, 48, en 60 maanden en wordt aan hen gevraagd een kwaliteit van leven vragenlijst in te vullen.
In deze studie zullen 210 patiënten deelnemen, 105 patiënten per studiegroep. Het primaire eindpunt van deze studie is opnameduur na de operatie (dagen). De secundaire eindpunten zijn kosteneffectiviteit, oncologische uitkomsten, complicaties, heropnames, overleving en kwaliteit van leven.
Deze studie is geclassificeerd als een minimaal risico studie, waarbij er geen extra belasting, nadeel of risico voor patiënten wordt verwacht. Mogelijk hebben deelnemende patiënten juist voordeel van een kijkoperatie.
Deze studie wordt gecoördineerd door hoofdonderzoeker Prof. Dr. R. van Hillegersberg van het UMC Utrecht. Overige deelnemende centra zijn het LUMC, AMC, VUmc, EMC, Orbis, Rijnstate, Catharina ziekenhuis en ZGT Almelo.
Gedurende 3 jaar zullen patiënten geïncludeerd worden in deze studie, waarna elke patiënt 5 jaar followup heeft. Bij elkaar duurt de studie maximaal 8 jaar. Gegevens verkregen via deze studie zullen vertrouwelijk behandeld worden. Het doel is om resultaten uiteindelijk te publiceren.